Quán ăn giải khát

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Unnamed Road, Thượng Long, Yên Lập, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.340768,105.0365492
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn giải khát

Quán ăn giải khát

Quán ăn giải khát

Quán ăn giải khát