Quán Ăn Giang Còi

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : 157 Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2811243,106.1995039
Điện thoại liên lạc : +84 204 3554 857
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 54 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Giang Còi

Quán Ăn Giang Còi

Quán Ăn Giang Còi

Quán Ăn Giang Còi