Quán Ăn Hải Sản Ngon

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 72 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 040313, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.8386087,106.700297
Điện thoại liên lạc : +84 90 462 72 16
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :
Wednesday 9:30AM–10PM
Thursday 9:30AM–10PM
Friday 9:30AM–10PM
Saturday 9:30AM–10PM
Sunday 9:30AM–10PM
Monday 9:30AM–10PM
Tuesday 9:30AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Hải Sản Ngon

Quán Ăn Hải Sản Ngon

Quán Ăn Hải Sản Ngon

Quán Ăn Hải Sản Ngon