Quán Ăn Hải Sơn

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT72, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.990837,105.727553!
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Hải Sơn

Quán Ăn Hải Sơn

Quán Ăn Hải Sơn

Quán Ăn Hải Sơn