Quán Ăn Hạnh Phúc

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT72, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9877206,105.7119774
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Hạnh Phúc

Quán Ăn Hạnh Phúc

Quán Ăn Hạnh Phúc

Quán Ăn Hạnh Phúc