Quán Ăn Hậu Nhung

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Phố Mới, TT. Chợ Mới, Chợ Mới, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.8861708,105.7811308
Điện thoại liên lạc : +84 209 3865 066
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 4.2 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.2
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Hậu Nhung

Quán Ăn Hậu Nhung

Quán Ăn Hậu Nhung

Quán Ăn Hậu Nhung