Quán ăn Hiền Bống

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 4FCX+8XC, Tông, Sơn Tây, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1208073,105.4999006
Điện thoại liên lạc : +84 97 489 65 50
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 16 reviews
Reviews : 3.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.9
Giờ mở cửa :
Sunday 6AM–10PM
Monday 6AM–10PM
Tuesday 6AM–10PM
Wednesday 6AM–10PM
Thursday 6AM–10PM
Friday 6AM–10PM
Saturday 6AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn Hiền Bống

Quán ăn Hiền Bống

Quán ăn Hiền Bống

Quán ăn Hiền Bống