Quán Ăn Hiếu Béo

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 124 Phù Liễn, Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.5937906,105.8333846
Điện thoại liên lạc : +84 91 521 05 90
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 41 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :
Monday 5PM–4AM
Tuesday 5PM–4AM
Wednesday 5PM–4AM
Thursday 5PM–4AM
Friday 5PM–4AM
Saturday 5PM–4AM
Sunday 5PM–4AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Hiếu Béo

Quán Ăn Hiếu Béo

Quán Ăn Hiếu Béo

Quán Ăn Hiếu Béo