Quán Ăn Hoa Phượng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 1 Cầu Dậu, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9702083,105.8252488
Điện thoại liên lạc : +84 97 987 81 68
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 9 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Hoa Phượng

Quán Ăn Hoa Phượng

Quán Ăn Hoa Phượng

Quán Ăn Hoa Phượng