Quán Ăn Hoàng Ngọc Hữu

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 8MWQ+JJ9, Chợ Lèng, Ba Bể, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3465431,105.6890987
Điện thoại liên lạc : +84 399 333 225
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Hoàng Ngọc Hữu

Quán Ăn Hoàng Ngọc Hữu

Quán Ăn Hoàng Ngọc Hữu

Quán Ăn Hoàng Ngọc Hữu