Quán Ăn Hoàng Thị Hà

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 6WMM+V5P, Thôn Khuổi Đẳng, Bạch Thông, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.2347051,105.9329443
Điện thoại liên lạc : +84 1221 378941
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Hoàng Thị Hà

Quán Ăn Hoàng Thị Hà

Quán Ăn Hoàng Thị Hà

Quán Ăn Hoàng Thị Hà