Quán Ăn Hồng Xồm

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 29 Phố Đề Nắm, TT. Cầu Gồ, Yên Thế, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.4779654,106.1255157
Điện thoại liên lạc : +84 90 493 54 99
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Hồng Xồm

Quán Ăn Hồng Xồm

Quán Ăn Hồng Xồm

Quán Ăn Hồng Xồm