Quán ăn Hợp Lý

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : CW7W+9FX, Đèo Gió, Ngân Sơn, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.413479,105.9462241
Điện thoại liên lạc : +84 376 066 152
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 52 reviews
Reviews : 2.9 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.9
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn Hợp Lý

Quán ăn Hợp Lý

Quán ăn Hợp Lý

Quán ăn Hợp Lý