Quán Ăn Hùng Lẩu

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 6 Ngõ Trạm, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0308188,105.8458954
Điện thoại liên lạc : +84 24 3828 8700
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 69 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :
Sunday 8:30AM–3:30PM
Monday 8:30AM–3:30PM
Tuesday 8:30AM–3:30PM
Wednesday 8:30AM–3:30PM
Thursday 8:30AM–3:30PM
Friday 8:30AM–3:30PM
Saturday 8:30AM–3:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Hùng Lẩu

Quán Ăn Hùng Lẩu

Quán Ăn Hùng Lẩu

Quán Ăn Hùng Lẩu