Quán Ăn Hường Hiền

Lĩnh vực của địa điểm : Bistro.
Địa chỉ : 244 tổ 2 khu 7, TT. Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0370804,106.9941655
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 9 reviews
Reviews : 4.1 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.1
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Hường Hiền