Quán Ăn Long Nhi

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT207, TT. Quảng Uyên, Quảng Uyên, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.6918787,106.4429485
Điện thoại liên lạc : +84 97 862 26 66
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 2.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Long Nhi

Quán Ăn Long Nhi

Quán Ăn Long Nhi

Quán Ăn Long Nhi