Quán Ăn Lý Kẻn Pang

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : HHM9+XF4, Cách Linh, Phục Hòa, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.5848793,106.568702!
Điện thoại liên lạc : +84 93 624 36 70
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Lý Kẻn Pang

Quán Ăn Lý Kẻn Pang

Quán Ăn Lý Kẻn Pang

Quán Ăn Lý Kẻn Pang