Quán Ăn Minh Nga

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 270 QL1B, Đình Cả, Võ Nhai, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.750676,106.0713082
Điện thoại liên lạc : +84 97 772 23 54
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Minh Nga

Quán Ăn Minh Nga

Quán Ăn Minh Nga

Quán Ăn Minh Nga