Quán Ăn Nam Bộ

Lĩnh vực của địa điểm : Deli.
Địa chỉ : 59 Lê Văn Thịnh, Suối Hoa, Bắc Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1842219,106.0721206
Điện thoại liên lạc : +84 98 647 10 99
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 7 reviews
Reviews : 4.6 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.6
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Nam Bộ

Quán Ăn Nam Bộ

Quán Ăn Nam Bộ

Quán Ăn Nam Bộ