Quán Ăn Ngô Thị Giang

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Thái Nguyên – Bắc Kạn, TT. Chợ Mới, Chợ Mới, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.885996,105.7821291
Điện thoại liên lạc : +84 376 097 603
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 7 reviews
Reviews : 3.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.4
Giờ mở cửa :
Sunday 6AM–2AM
Monday 6AM–2AM
Tuesday 6AM–2AM
Wednesday 6AM–2AM
Thursday 6AM–2AM
Friday 6AM–2AM
Saturday 6AM–2AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Ngô Thị Giang

Quán Ăn Ngô Thị Giang

Quán Ăn Ngô Thị Giang

Quán Ăn Ngô Thị Giang