Quán ăn Ngọc Bích

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : ĐT127, Bun Tở, Mường Tè, Lai Châu, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.3841195,102.8012341
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn Ngọc Bích

Quán ăn Ngọc Bích

Quán ăn Ngọc Bích

Quán ăn Ngọc Bích