Quán Ăn Ngon Royal City

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 103 Vĩnh Phúc, Vĩnh Phú, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0434371,105.8100562
Điện thoại liên lạc : +84 91 508 51 51
Website : odin.fm
Số lượng reviews địa điểm này : 454 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–10PM
Monday 9AM–10PM
Tuesday 9AM–10PM
Wednesday 9AM–10PM
Thursday 9AM–10PM
Friday 9AM–10PM
Saturday 9AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Ngon Royal City

Quán Ăn Ngon Royal City

Quán Ăn Ngon Royal City

Quán Ăn Ngon Royal City