Quán Ăn Nguyễn Thị Ngà

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 19 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.032149,105.853268!
Điện thoại liên lạc : +84 98 943 77 74
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Nguyễn Thị Ngà

Quán Ăn Nguyễn Thị Ngà

Quán Ăn Nguyễn Thị Ngà

Quán Ăn Nguyễn Thị Ngà