Quán Ăn Nhanh Mai Linh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 52 Đê Trần Khát Chân, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0077901,105.8642707
Điện thoại liên lạc : +84 1677 524968
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Nhanh Mai Linh

Quán Ăn Nhanh Mai Linh

Quán Ăn Nhanh Mai Linh

Quán Ăn Nhanh Mai Linh