Quán ăn nhanh Tống Nhung

Lĩnh vực của địa điểm : Văn phòng doanh nghiệp
Địa chỉ : Kim Văn, Hoàng Mai, Hanoi, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.9739692,105.8216911
Điện thoại liên lạc : +84 91 662 29 29
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn nhanh Tống Nhung

Quán ăn nhanh Tống Nhung

Quán ăn nhanh Tống Nhung

Quán ăn nhanh Tống Nhung