Quán ăn nhanh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 236 Nguyễn Thái Học, TT. Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0889816,105.6588405
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 4.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn nhanh

Quán ăn nhanh

Quán ăn nhanh

Quán ăn nhanh