Quán ăn Quốc Thể

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL279, TT. Chợ Rầm, Ba Bể, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4520637,105.7231843
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 3.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn Quốc Thể

Quán ăn Quốc Thể

Quán ăn Quốc Thể

Quán ăn Quốc Thể