Quán Ăn Quy Thảo

Lĩnh vực của địa điểm : Quán ăn
Địa chỉ : Hà Lang, Chiêm Hoá District, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.2731701,105.1441407
Điện thoại liên lạc : +84 396 256 563
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 4 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Quy Thảo

Quán Ăn Quy Thảo

Quán Ăn Quy Thảo

Quán Ăn Quy Thảo