Quán ăn sáng, ăn vặt Nam Trang

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : QL70B, Ngọc Lập, Yên Lập, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2488382,105.1115669
Điện thoại liên lạc : +84 868 061 295
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 6AM–9PM
Wednesday 6AM–9PM
Thursday 6AM–9PM
Friday 6AM–9PM
Saturday 6AM–9PM
Sunday 6AM–9PM
Monday 6AM–9PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn sáng, ăn vặt Nam Trang

Quán ăn sáng, ăn vặt Nam Trang

Quán ăn sáng, ăn vặt Nam Trang

Quán ăn sáng, ăn vặt Nam Trang