Quán ăn sáng Anh Thư

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT293, TT. Lục Nam, Lục Nam, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.29648,106.4090584
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 6AM–12PM
Wednesday 6AM–12PM
Thursday 6AM–12PM
Friday 6AM–12PM
Saturday 6AM–12PM
Sunday 6AM–12PM
Monday 6AM–12PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn sáng Anh Thư

Quán ăn sáng Anh Thư

Quán ăn sáng Anh Thư

Quán ăn sáng Anh Thư