Quán Ăn Sáng Bà Hường

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : ĐT257, Phương Viên, Chợ Đồn, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.1781145,105.6386093
Điện thoại liên lạc : +84 97 566 23 61
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Sunday 5–9AM
Monday 5–9AM
Tuesday 5–9AM
Wednesday 5–9AM
Thursday 5–9AM
Friday 5–9AM
Saturday 5–9AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Sáng Bà Hường

Quán Ăn Sáng Bà Hường

Quán Ăn Sáng Bà Hường

Quán Ăn Sáng Bà Hường