quán ăn sáng Cẩm Phả

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 273H+J9C, Cẩm Bìn, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0040586,107.2783902
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 42 reviews
Reviews : 3.7 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.7
Giờ mở cửa :
Tuesday 7AM–11PM
Wednesday 6:30AM–10:30PM
Thursday 7AM–11PM
Friday 6:30AM–10:30PM
Saturday 6:30AM–10:30PM
Sunday 7AM–11PM
Monday 6:30AM–10:30PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

quán ăn sáng Cẩm Phả

quán ăn sáng Cẩm Phả

quán ăn sáng Cẩm Phả

quán ăn sáng Cẩm Phả