Quán ăn sáng Nông Ngọc Hùng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 3J29+XWX, Yên Nhuận, Chợ Đồn, Bắc Kạn, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.0524858,105.6198747
Điện thoại liên lạc : +84 97 747 84 02
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 5 reviews
Reviews : 4.4 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.4
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn sáng Nông Ngọc Hùng

Quán ăn sáng Nông Ngọc Hùng

Quán ăn sáng Nông Ngọc Hùng

Quán ăn sáng Nông Ngọc Hùng