Quán ăn sáng Ông Bà

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : RH49+863, Lai Thượng, An Lão, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.8057613,106.5680464
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn sáng Ông Bà

Quán ăn sáng Ông Bà

Quán ăn sáng Ông Bà

Quán ăn sáng Ông Bà