Quán ăn sáng Sài Đồng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Ngõ 467 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.034171,105.909012!
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Sunday 9AM–11PM
Monday 9AM–11PM
Tuesday 9AM–11PM
Wednesday 9AM–11PM
Thursday 9AM–11PM
Friday 9AM–11PM
Saturday 9AM–11PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn sáng Sài Đồng

Quán ăn sáng Sài Đồng

Quán ăn sáng Sài Đồng

Quán ăn sáng Sài Đồng