Quán ăn sáng tài sen

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 7432+W4J, Kha Lý Hạ, Việt Yên, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2548418,106.1002707
Điện thoại liên lạc : +84 368 643 590
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :
Tuesday Closed
Wednesday Closed
Thursday Closed
Friday Closed
Saturday Closed
Sunday Closed
Monday 8AM–8PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn sáng tài sen

Quán ăn sáng tài sen

Quán ăn sáng tài sen

Quán ăn sáng tài sen