Quán ăn sáng Thắng Yên

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 70 Lê Lợi, P.Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.711446,104.907061!
Điện thoại liên lạc : +84 814 002 124
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 30 reviews
Reviews : 3.8 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.8
Giờ mở cửa :
Sunday 6AM–12PM
Monday 6AM–12PM
Tuesday 6AM–12PM
Wednesday 6AM–12PM
Thursday 6AM–12PM
Friday 6AM–12PM
Saturday 6AM–12PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn sáng Thắng Yên

Quán ăn sáng Thắng Yên

Quán ăn sáng Thắng Yên

Quán ăn sáng Thắng Yên