Quán Ăn Sành

Lĩnh vực của địa điểm : Nhà hàng châu Á
Địa chỉ : 37 Phồn Xương, Dĩnh Kế, Bắc Giang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.2762803,106.2111478
Điện thoại liên lạc : Add place’s phone number
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Sành

Quán Ăn Sành

Quán Ăn Sành

Quán Ăn Sành