Quán ăn Thành Trung

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 545G+VV9, Giang Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1596656,106.1272394
Điện thoại liên lạc : +84 97 312 54 78
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 2 reviews
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :
Tuesday 4:30PM–12AM
Wednesday 4:30PM–12AM
Thursday 4:30PM–12AM
Friday 4:30PM–12AM
Saturday 4:30PM–12AM
Sunday 4:30PM–12AM
Monday 4:30PM–12AM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn Thành Trung

Quán ăn Thành Trung

Quán ăn Thành Trung

Quán ăn Thành Trung