Quán Ăn Thúy Hưng

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 604 ĐT353, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.7844831,106.7221677
Điện thoại liên lạc : +84 225 3581 231
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Thúy Hưng

Quán Ăn Thúy Hưng

Quán Ăn Thúy Hưng

Quán Ăn Thúy Hưng