Quán Ăn Triệu Thị Thanh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : MX46+FXQ, Tổ 2, Nguyên Bình, Cao Bằng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.6562132,105.9624906
Điện thoại liên lạc : +84 93 566 52 10
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Triệu Thị Thanh

Quán Ăn Triệu Thị Thanh

Quán Ăn Triệu Thị Thanh

Quán Ăn Triệu Thị Thanh