Quán ăn Trọng Khai

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 254, Kim Phượng, Định Hóa, Thái Nguyên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.9414313,105.6600432
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 14 reviews
Reviews : 3.5 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 3.5
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn Trọng Khai

Quán ăn Trọng Khai

Quán ăn Trọng Khai

Quán ăn Trọng Khai