Quán ăn trưa

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 2007 QL2, Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.110972,104.997729!
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 3 reviews
Reviews : 2.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 2.3
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn trưa

Quán ăn trưa

Quán ăn trưa

Quán ăn trưa