Quán Ăn Trung Quốc

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Phố Mới, Thôn, Tiêu Sơn, Bắc Ninh, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.1322,105.9928!15
Điện thoại liên lạc : +84 97 275 52 58
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Trung Quốc

Quán Ăn Trung Quốc

Quán Ăn Trung Quốc

Quán Ăn Trung Quốc