Quán ăn vặt 96

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 89FX+V9C, Ph.Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.3246846,105.3983786
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 100 reviews
Reviews : 4.3 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.3
Giờ mở cửa :
Tuesday 6AM–10PM
Wednesday 6AM–10PM
Thursday 6AM–10PM
Friday 6AM–10PM
Saturday 6AM–10PM
Sunday 6AM–10PM
Monday 6AM–10PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn vặt 96

Quán ăn vặt 96

Quán ăn vặt 96

Quán ăn vặt 96