Quán ăn vặt.Hồ Quyên

Lĩnh vực của địa điểm : Cafe.
Địa chỉ : Thượng Quang, Ngân Sơn, Bắc Kạn Province, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.4194159,106.0838201
Điện thoại liên lạc : +84 838 268 686
Website : Add website
Số lượng reviews địa điểm này : 1 review
Reviews : 5.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 5.0
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán ăn vặt.Hồ Quyên

Quán ăn vặt.Hồ Quyên

Quán ăn vặt.Hồ Quyên

Quán ăn vặt.Hồ Quyên