Quán Ăn Vặt Hồng Hà

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 5 Hoàng Hoa Thám, Phường, Thành phố Yên Bái, Yên Bái, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.7092263,104.8866502
Điện thoại liên lạc : +84 98 977 99 93
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Vặt Hồng Hà

Quán Ăn Vặt Hồng Hà

Quán Ăn Vặt Hồng Hà

Quán Ăn Vặt Hồng Hà