Quán Ăn Vặt

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 41 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100000, Vietnam
Vị trí bản đồ : 21.0382435,105.8664334
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Vặt

Quán Ăn Vặt

Quán Ăn Vặt

Quán Ăn Vặt