Quán Ăn Việt Anh

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : 27 Đ. Dân Lập, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Vietnam
Vị trí bản đồ : 20.837972,106.6880017
Điện thoại liên lạc :
Website :
Số lượng reviews địa điểm này :
Reviews : ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng :
Giờ mở cửa :

Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Việt Anh

Quán Ăn Việt Anh

Quán Ăn Việt Anh

Quán Ăn Việt Anh