Quán Ăn Việt Lộc

Lĩnh vực của địa điểm :
Địa chỉ : Unnamed Road, Chung Chải, Mường Nhé, Điện Biên, Vietnam
Vị trí bản đồ : 22.2974511,102.3986211
Điện thoại liên lạc : +84 98 433 99 92
Website :
Số lượng reviews địa điểm này : 19 reviews
Reviews : 4.0 ( Xem thêm tại : Đây)
Xếp hạng : 4.0
Giờ mở cửa :
Monday 6AM–7PM
Tuesday 6AM–7PM
Wednesday 6AM–7PM
Thursday 6AM–7PM
Friday 6AM–7PM
Saturday 6AM–7PM
Sunday 6AM–7PM
Địa điểm không phù hợp/tồn tại? Yêu cầu xóa
Đề xuất chỉnh sửa? Yêu cầu sửa

Quán Ăn Việt Lộc

Quán Ăn Việt Lộc

Quán Ăn Việt Lộc

Quán Ăn Việt Lộc